REGISTRACIJA VOZILA

Uplata svih dažbina za registraciju i osiguranje kod nas. Ne morate da idete u banku ili poštu .
Registracija u toku dana, hajkasnije u roku od 24 časa.

Ne morate da idete u MUP, prduženje registracije na licu mesta.

Plaćanje do 6 mesčnih rata čekovima, gotovinom ili kreditnim karticama banke Intese .

Vršimo usluge prilikom prenosa vlasništva vozila umesto Vas.

Za fizička lica

 • Lična karta
 • Saobraćajna dozvola
 • Prethodna polisa osiguranja

Za pravna lica

 • Saobraćajna dozvola
 • Izvod iz APR-a
 • Prethodna polisa osiguranja
 • Priznanica od banke o izvršenim uplatama
 • Ovlašćenje za osobe koje podnose zahtev za produženje registracije (nije potrebno ukoliko je podnosilac zahteva zakonski zastupnik).

Za preduzetnike

 • Lična karta
 • Saobraćajna dozvola
 • Prethodna polisa osiguranja
 • Priznanica od banke o izvršenim uplatama
 • Izvod iz APR-a

Za vozila u lizingu za fizička lica

 • Lična karta
 • Saobraćajna dozvola
 • Prethodna polisa osiguranja
 • Ovlašćenje lizing kuće za registraciju vozila
 • Izvod iz APR-a

Za vozila u lizingu za pravna lica

 • Saobraćajna dozvola
 • Izvod iz APR-a
 • Prethodna polisa osiguranja
 • Priznanica od banke o izvršenim uplatama
 • Ovlašćenje за особе које подносе захтев за продужење регистрације
 • Izvod iz APR-a lizing kuće
 • Ovlašćenje lizing kuće za registraciju vozila

Ža fizička lica kada se vlasnik promeni

Kada je prodavac fizičko lice - ugovor o prodaji na kome se overavaju potpisi kupca i prodavca , overa porezne uprave o uplaćenom porezu na prenos apsolutnih prava(poreska uprava je nadležna u opštini prodavca).

Za pravna lica kada se vlasnik promeni

Kada je prodavac pravno lice,račun sa navedenim PDV-om overava se pečatom prodavca, ako PDV nije naveden - potvrda nadležne PU da je plaćen porez na prenos apsolutnih prava

Референце