Loading...
GENERAL AUTO

Sava osiguranje

Sava osiguravajuća grupa pruža usluge primarnog osiguranja, reosiguranja, upravljanja imovinom i rešenja za penzionisanje. Matična kompanija, Pozavarovalnica Sava d.d. (Sava Re), je reosiguravajuće društvo sa sedištem u Ljubljani, Slovenija, i operativno je holding društvo Sava Insurance Group-e. Sava Re je najveća kompanija za reosiguranje sa sedištem u Centralnoj i Istočnoj Evropi, koja opslužuje više od 350 partnera u više od sto tržišta reosiguranja širom sveta.

Više o tome
GENERAL AUTO

Triglav osiguranje

Akcionarsko društvo za osiguranje Triglav osiguranje, Beograd (Novi Beograd) u Srbiji postoji već 40 godina i te decenije iskustva rada na našem tržištu, između ostalog, određuju stabilnost osiguranja “TRIGLAV” koje iz godine u godinu stiče poverenje sve većeg broja klijenata.

Više o tome